Pumperne ved Bækkene

Den nye pumpeinstallation ved Bækkene er udført i december 2016. Foto af pumpeanlægget ses på Forsiden.

Der er installeret en ny pumpebrønd Ø 2.000 mm med 2 stk. Flygt pumper NP 3153 HT 3 hjul 455.
De nye pumper har en max. kapacitet på 90 liter i sekundet.

Vandet pumpes mod vest indunder Enø Kystvej og ud i fjorden. 

Flygt N Pumps: NP 3153 HT 3 med hjul 455

Samlet_projekt_for_2_stk__NP_3153_pumper_-_2016.pdf
01__OVERSIGT_OVER_TRYKLEDNINGER.pdf
02__PLAN_OVER_o2000_PUMPEBROND.pdf
03__TVAERSNIT_I_o2000_PUMPEBROND.pdf
04__ALU_DAEKSEL_M__LEM.pdf
05__PLATFORM.pdf
06__STIGE.pdf
ITT_Flygt_PT1-2138_-_PE_brond_O_2_000_x_3_500.pdf
Flygt3153-455HT_Installations_betjenings_vedligeholdelseshandbog.pdf
EU_deklaration.pdf
Eno_Pumpelaug_-_Afklaring_af_renovering_af_pumpestation_og_trykledning_NK_-_10_02_2017.pdf