Afvandingskort

Enø Pumpelaug afvander ca. 52 Ha.

Oversigt over afvandingsområdet kan ses på vedhæftet afvandingskort.

Det afvandede område er markereret med blåt.

Eno Pumpelaug – Afvandingsareal 2016