Dige-arbejdet ved Lungshave og Enø

Opgaven med at etablere kystdiger henhører ikke under I/S Enø Pumpelag.

Kurt Eriksen, Enø, tlf. 20 32 32 92, er foregangsmand for ønskerne for digeetablering.

Til orientering oplyses dog følgende:

Rapport fra Nielsen & Risager af april 2014

Hojvandsdige_ved_Lungshave_og_Eno_-_Oplaeg_af_april_2014.pdf

Februar 2017: Byrådet bevilger de første 750.000 kroner til et omfattende digeprojekt, der skal sikre Enø og Lungshave mod oversvømmelser og stormflod.

Den samlede pris for digeprojektet forventes at blive 12 – 15 millioner kroner. Dog sikrer bevillingen fra Næstved Kommune, at projektet kan sættes i gang.

De 750.000 kroner er penge, kommunen lægger ud. Senere skal byggeriet af diget betales af grundejerne, som fastlægges senere. Beløbet forventes at blive i omegnen af 25.000 kroner for den enkelte sommerhusejer.

Status i februar 2021 er at forberedelserne til en endelig projektgodkendelse stadig pågår ved kommunen og rådgivningsfirmaet Niras. Men også her har coronanen forårsaget forsinkelse. Det håbes for tiden at Næstved Byråd kan behandle sagen i en af forårsmånederne.