Dige-arbejdet ved Lungshave og Enø

Opgaven med at etablere kystdiger henhører ikke under I/S Enø Pumpelag.