Dige-arbejdet ved Lungshave og Enø

Opgaven med at etablere kystdiger henhører ikke under I/S Enø Pumpelag.

Kurt Eriksen, Enø, tlf. 20 32 32 92, er formand for digelauget.