Overblik

Pumpelauget er skabt tilbage i 1967, hvor flere lodsejere klagede over oversvømmelser på Enø.

Et Landvæsensnævn blev oprettet og en sag nr. 318 blev oprettet med henblik på fornyelse af rørledninger på matr. 5, 6a og 14 på Enø.

Senere i 1966 – 1976, efter at flere lodsejere havde udstykket deres arealer til sommerhusbebyggelse, blev hovedledningen omlagt som vi kender den i dag.

Oprindelig stod der en vindmølle ved Bækkene, og pumpede drænvandet ud i inderfjorden.

Senere blev der etableret en elektrisk pumpe ved Bækkene, senere en supplerende, og i 2011/2012 blev der
etableret en pumpe ved Stølsgårdsvej.

Pumperne og deres ledninger, bliver løbende justeret med henblik på at opnå den bedst opnåelige afvandingseffekt. Der afvandes et areal på Enø på ca. 52 Ha.

På grund af konstaterede og forventede kraftigere nedbørsmængder i fremtiden (Klimaændringer) blev pumperne ved Bækkene i 2016 udskiftet med 2 nye og kraftigere pumper med en kapacitet på tilsammen 90 liter i sekundet (forøgelse med 60 liter pr. sekund). 

Projektet ved “Bækkene” beskrives nærmere under “Pumperne”.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen