Kort materiale – 1806-1859

På dette gamle kort kan de eksisterende matrikelnumre ses som de var, før udstykning til sommerhusområde og etablering af Pumpelaug.

Kortets gyldighedsperiode: 1806 – 1859
Kortets oprindelige målestok: 1:4000
Ejerlav registreret på kortet: ‘Enø, Karrebæk’ (0240951)
Dato for udskrift: 11-02-2016
Kortet er printet i målestok: 1:11130