Plenarforsamlingsmøder

Referat fra Plenarmødet 24. august 2023

Referat fra Plenarmødet 27. august 2022

Referat fra Plenarmødet 28. august 2021

Referat fra Plenarmødet den 15. august 2020

Referat fra Plenarmødet den 10. august 2019

Referat fra Plenarmødet den 1. september 2018

Referat fra Plenarmødet den 19. august 2017

Referat fra Plenarmødet den 29. april 2017

Referat af Plenarmødet den 01.10.2016

Referat af Plenarmødet den 13. august 2016